Imatrikulace studentů přijatých do prvního ročníku bakalářského studia

Imatrikulační slib studentů prvního ročníku bakalářského studia oboru Arts management (AM) a oboru Podniková ekonomika a management (PE) se koná ve úterý 11. září 2018 ve Vencovského aule VŠE v Praze. Studenti jsou rozděleni do různých časových poloh dle oboru a počátečního písmene svého příjmení:

8:00 – řazení studentů,
9:00 – slavnostní začátek; obor PE, studenti s příjmením od A do O

10:00 – řazení studentů,
11:00 – slavnostní začátek; obor PE, studenti s příjmením od P do Ž a celý obor AM

Při imatrikulaci budete před děkanem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze skládat akademický slib. Vzhledem k tomu, že se jedná o slavnostní příležitost, je vhodné, abyste se dostavili ve společenském oděvu a včas, tj. v 8:00 (1.skupina) a 10:00 (2.skupina).