Inaugurace děkana Fakulty podnikohospodářské

Ve středu 20. června 2018 proběhla slavnostní inaugurace děkana Fakulty podnikohospodářské VŠE prof. Ing. Ivana Nového, CSc. Do úřadu jej uvedla rektorka VŠE, prof. Ing. Hana Machková, CSc. 

Fakulta podnikohospodářská dosáhla v minulých čtyřech letech opravdu mimořádných výsledků. Přeji panu děkanovi i jeho týmu, aby ty další čtyři roky byly neméně úspěšné,“ uvedla rektorka VŠE po předání jmenovacího dekretu.

Prof. Nový povede Fakultu podnikohospodářskou v období od 1. července 2018 do 30. června 2022. Během svého volebního období se chce zaměřit na stabilizaci a doladění organizačních a obsahových změn, které proběhly v předchozích letech, reakreditaci EQUIS a FIBAA, podporu celoškolských akreditací AACSB a NAÚ, transformaci Katedry mikroekonomie na Katedru manažerské ekonomie a v neposlední řadě pak na obsahové a didaktické inovace předmětů, zajištění návazností a odstranění duplicit.

Během slavnostní inaugurace prof. Nový zároveň jmenoval své proděkany, stejně jako vedoucí kateder a center.