Informace FPH k předmětovým zkouškám, souborným zkouškám a státním závěrečným zkouškám

Platí Opatření VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření v oblasti vysokého školství od 11. května 2020, které Fakulta podnikohospodářská doplňuje takto:

 

Předměty a předmětové zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení předmětu a způsob a formu průběhu předmětových zkoušek stanovili garanti předmětů a o tomto způsobu studenty informovali.

 

Obhajoby bakalářských a diplomových prací

Kvalifikační práce (bakalářské a diplomové) budou odevzdávány pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu (tedy 13. května 2020). Po vložení kvalifikační práce student nevytiskne potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce, ale přepošle ho sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce.

Formu obhajoby (prezenční, polokontaktní, distanční) u kvalifikačních prací u jednotlivých termínů stanoví vždy vedoucí katedry, na které je práce vedena a obhajována. Zvolená forma bude zveřejněna na webu katedry a zadána do InSIS pro jednotlivé termíny.

Posudky bude mít student k dispozici v InSIS nejpozději 3 dny před konáním obhajoby.
 

Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace, vedlejší specializace, ekonomie a souborné zkoušky z vedlejší specializace

Tyto zkoušky proběhnou pouze prezenční formou při dodržení podmínek stanovených VŠE.
Studenti se dostaví do školy před místnost, kde bude zkouška probíhat, ve stanovený čas zkoušky (tento je zobrazen u termínu zkoušky) a vyčkají vyzvání komise ke vstupu do zkušební místnosti. Po absolvování zkoušky prostory VŠE neprodleně opustí.