Katedra logistiky FPH úspěšně realizovala první Blended Intensive Programme

Blended Intensive Programme je novinkou programu Erasmus+. Jedná se o mezinárodní krátkodobý intenzivní kurz s inovativními prvky výuky, který kombinuje fyzickou a virtuální výuku. Jde o spojení minimálně 3 vysokoškolských institucí ze 3 různých Erasmus+ programových zemí, kdy se instituce zapojuje buď v roli koordinátora (tj. vytváří a koordinuje program, přijímá účastníky z participujících institucí) nebo roli participanta (vysílá účastníky na program, který zajišťuje koordinující instituce) programu.


Katedra logistiky FPH úspěšně realizovala první Blended Intensive Programme. Kurz s názvem „Exploring Firms Sustainability Practices across the EU: Challenges and Solutions“ byl vytvořen v rámci předmětu Udržitelný dodavatelský řetězec. Zúčastnili se ho studenti z IAE Lille (Francie), University of Granada (Španělsko) a VŠE (ČR), přičemž FPH VŠE se zapojila v roli koordinátora.

Studenti měli možnost zpracovat projekty na oblast udržitelnosti ve formě případové studie konkrétních provozů ve svých domovských zemích a poté je porovnat s ostatními zeměmi. Nakonec se studenti těchto tří institucí setkali v Praze na VŠE, kde vytvořili mnohonárodnostní týmy, které vypracovaly projekt o udržitelných postupech dodavatelského řetězce logistického systému českého pivovaru.

Katedra logistiky FPH úspěšně realizovala první Blending Intensive Program