Katedra logistiky FPH získala k řešení další smluvní výzkum pro společnosti Unipetrol RPA, s.r.o.

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE získala k řešení další smluvní výzkum pro společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. Jedná se o již čtvrtou etapu víceletého výzkumného projektu pod souhrnným názvem „Petrochemical Logistics – Intermodal Distribution Network for Polyolefins – The Study Phase“. V jeho rámci se členové katedry  věnují problematice  optimální intermodální distribuce polyolefinů. Tento víceletý projekt smluvního výzkumu obsahuje procesní, organizační, právní, i technickou stránku této problematiky. Projekt patří k nejvýznamnějším  prvkům smluvního výzkumu na FPH, přičemž jeho již čtvrté pokračování potvrzuje silné propojení katedry logistiky  s řešením aktuálních úkolů podnikové praxe dané poptávkou po výstupech aplikovaného výzkumu realizovaného na fakultě.

Katedra logistiky FPH získala k řešení další smluvní výzkum pro společnosti Unipetrol RPA, s.r.o.