Manažerské shrnutí studie „The role of open innovation in addressing resource constraints in healthcare: a systematic literature review“

Studie vychází z teoretických konceptů přístupu ke zdrojům a otevřený inovací k identifikaci motivací jednotlivých stakeholderů pro zapojení do inovačního ekosystému ve zdravotnictví a snaží se rovněž zjistit, jaké přínosy zapojení do ekosystému přináší. K dosažení výzkumného cíle autoři provedli systematický přezkum literatury na základě metodologického přístupu PRISMA. Z celkového počtu 509 identifikovaných článků publikovaných do roku 2021 bylo 25 vybráno jako relevantních, které byly uceleně shrnuty a představeny ve vytvořeném přehledu literatury.

Bylo identifikováno šest kategorií aktérů, včetně inovačních zprostředkovatelů, kteří byli dosud v literatuře opomíjeni. Mezi další identifikované aktéry patří pacienti, poskytovatelé zdravotní péče, dodavatelé inovací, investoři a influenceři. Autoři následně rozlišili aktéry na interní a externí. Přehled ukazuje, proč a jak projekty otevřených inovací přispívají k zapojení externích zúčastněných stran a zdrojů do poskytování zdravotní péče tím, že přispívají k autonomii pacientů, budování vztahů, přenosu znalostí, zlepšují myšlení a kulturu spolupráce, rozšiřují know-how a přinášejí další finanční zdroje.

 

Cílová skupina stakeholderů: Manažeři zdravotnických zařízení, ekonomové zdravotnictví, výzkumníci.

Citace: Šlapáková Losová, V. & Dvouletý, O. (2024). The role of open innovation in addressing resource constraints in healthcare: a systematic literature review, Journal of Health Organization and Management, (online first). https://doi.org/10.1108/JHOM-06-2023-0203

Zdroj: https://www.researchgate.net/publication/377700092_The_role_of_open_innovation_in_addressing_resource_constraints_in_healthcare_a_systematic_literature_review