Nová příležitost pro studenty programu CEMS MIM díky spolupráci s Cornell SC Johnson College of Business

Studenti zapsaní do programu CEMS MIM, který je na Vysoké škole ekonomické v Praze vyučován Fakultou podnikohospodářskou, budou mít brzy možnost strávit svůj semestr v zahraničí na Cornell SC Johnson College of Business. Ta se totiž jako první škola ze Spojených států amerických připojí k CEMS Alianci.

Tato spolupráce je jedinečnou příležitostí pro studenty programu na VŠE, kteří chtějí obdržet část svého vzdělání na jedné ze škol proslulé Ivy League.

Kromě toho, že studenti programu CEMS na VŠE budou mít od srpna 2020 možnost podat si přihlášku na semestr strávený na Cornell SC Johnson College of Business, přivítá zároveň VŠE studenty z Cornellu, kteří si přejí studovat v České republice. Partnerství otevře brány vzájemnému učení se, lepšímu porozumění fungování amerického trhu a kultury, a je zároveň příležitostí pro posílení spolupráce s americkými korporátními partnery, kteří mají zájem na zaměstnávání a rozvíjení dovedností talentovaných studentů.

Studenti absolvují v rámci kurikula programu CEMS jeden semestr na domovské a povinně také jeden semestr na partnerské univerzitě v zahraničí. Dalšími povinnými složkami jsou kurzy jako Business Project, Skill Seminar nebo Block Seminar, a zahraniční stáž.