Nový ESG Rating má zvýšit povědomí o udržitelném rozvoji firem. Pro Asociaci společenské odpovědnosti ho připravila FPH

Pojem ESG, neboli Environment, Social a Governance, znají tři čtvrtiny firem. Jako důležité téma ESG označila necelá polovina firem. A pouze čtvrtina z nich má konkrétní plány, jak dosáhnout třeba uhlíkové neutrality. Povědomí o významu a důležitosti ESG u veřejnosti i u firem má zlepšit nově vznikající ESG Rating. Ten vůbec poprvé komplexně zhodnotí, které tuzemské firmy o svém dopadu na životní prostředí skutečně přemýšlí a společenské hodnoty sledují poctivě a transparentně. Pro Asociaci společenské odpovědnosti žebříček připravuje celosvětově uznávaný byznysový vysokoškolský program CEMS vyučovaný na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze.

Ve středu 25. května proběhlo představení žebříčku přímo na půdě VŠE. ESG Rating se pak stane novou kategorii v rámci letošních Cen SDGs, tedy světově unikátního ocenění za naplňování globálních cílů OSN.

Na akci jako řečníci vystoupili:
▪️ Ladislav Tyll, akademický ředitel CEMS, společně s kolegy Natalií Badie a Ivanem Baloghem,
▪️ Lucie Mádlová, ředitelka a zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti,
▪️ David Janků, Frank Bold.
V rámci panelové diskuze se o své zkušenosti podělili:
▪️ Alice Machová, vedoucí partnerka udržitelného rozvoje EY Česká republika,
▪️ Kateřina Bohuslavová, Chief Sustainability Officer Skupina ČEZ,
▪️ Tomáš Mejzlík, ředitel Mejzlik Propellers.

 

„Naším společným cílem je usnadnit organizacím implementaci jednotlivých kritérií ESG do svých strategií. Edukovat českou společnost o všech oblastech, kterých se nefinanční reportování dotýká, a zároveň ji seznámit s příklady dobré praxe firem, které se udržitelnosti aktivně věnují,” vysvětlila Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti.

„Už teď nefinanční reporty zhotovují hlavně firmy s přesahem na západní trhy, protože ESG hodnoty tamní zákazníci i investoři vyžadují. V námi sestavovaném ESG Ratingu se proto poměří jak firmy, pro které už je nefinanční reporting povinný, tak ty, pro které teprve povinný bude,” doplnil Ladislav Tyll, akademický ředitel CEMS. „Cílem žebříčku ani direktiv není chválit organizace, které hlásají, že jsou absolutně zelené a společensky odpovědné, ale ocenit zejména ty firmy, které o svých dopadech na životní prostředí a společenské hodnoty komunikují poctivě a transparentně.“

Zdroj: Češi nevědí, co je ESG. Nový rating jim ukáže, které firmy jsou zodpovědné. Asociace společenské odpovědnosti. Tisková zpráva, 25. 5. 2022.

Více např. ve Forbes Česko: Češi nevědí, co je ESG. Nový rating jim ukáže, které firmy jsou zodpovědné

Nový ESG Rating má zvýšit povědomí o udržitelném rozvoji firem. Pro Asociaci společenské odpovědnosti ho připravila FPH