Nový magisterský předmět Autentický Leadership

Chcete se dozvědět o nových trendech v leadershipu? Chcete vědět více o autentickém leadershipu? Nebo byste chtěli vyjet na studium do zahraničí a hledáte odborný předmět v cizím jazyce?

Katedra manažerské psychologie a sociologie otevírá magisterský kurz 3PS670 Autentický leadership v anglickém jazyce vedený Dr. Markusem Dettenhoferem, Ph.D., výkonným ředitelem institutu CEITEC, absolventem univerzity v Berkley a post-doc Harvardské univerzity.

Více informací o předmětu najdete v InSIS nebo na webu katedry.