Nový magisterský program na FPH: MSc in Sustainability management

První magisterský program na téma řízení udržitelnosti v České republice.

S potěšením vám představujeme náš nový magisterský program – MSc in Sustainability Management.

Cílem magisterského programu Master in Sustainability Management je připravit absolventy – vysokoškolsky vzdělané odborníky – pro manažerské pozice na střední a vyšší úrovni řízení v podnikové sféře na pozicích Chief Sustainability Officer, CSR Manager, Sustainability Manager, apod.

 

Profil absolventa

Absolventi magisterského programu Master in Sustainability Management budou schopni charakterizovat klíčové koncepty, teorie a modely, které propojují různé aspekty globálních výzev udržitelnosti s efektivním řízením firem a dalších organizací. Absolvent bude schopen vyhodnotit environmentální, sociální a ekonomické dopady strategických podnikatelských rozhodnutí a navrhnout inovativní řešení pro podnikatelské aktivity, které jsou jak ekonomicky životaschopné, tak environmentálně a sociálně přínosné. A konečně rozvíjet a udržovat organizační kulturu založenou na hodnotách respektu, rozmanitosti, inkluze a udržitelnosti.

 

Podrobnosti o programu

Program je vytvořen na 3 semestry (100 ECTS) a jedná se o profesně zaměřený magisterský program bez vedlejší specializace. Program je ukončen obhajobou diplomové práce spolu se státní zkouškou z jednoho předmětu. Součástí programu je také povinná praxe (30 ECTS), během níž studenti částečně pracují na své diplomové práci. Vyučovacím jazykem je angličtina a školné činí podle statutu Vysoké školy ekonomické v Praze 10 000 EUR/rok. Plánovaná kapacita programu je 25-30 studentů ročně.

V tomto inovativním programu mají studenti možnost prozkoumat a pochopit složité výzvy, kterým čelí naše životní prostředí a společnost, a rozvíjet dovednosti a znalosti potřebné k vytváření udržitelných řešení. Prostřednictvím kombinace interdisciplinárních kurzů, praktických projektů a stáží získají studenti hluboké znalosti principů, postupů a politik udržitelnosti. Ať už vás zajímá ochrana životního prostředí, sociální spravedlnost nebo podnikatelská etika, tento program vám poskytne nástroje, které vám umožní pozitivně ovlivnit svět. Přidejte se k nám a staňte se lídrem v oblasti udržitelného rozvoje, environmentálního managementu a odpovědnosti podniků.

 

Pokud vás tento nový studijní program zaujal, můžete vyplnit nezávazný formulář zájmu o MSc in Sustainability managementa my vás budeme informovat o novinkách a postupu před otevřením systému pro podávání přihlášek.

Nový magisterský program na FPH: MSc in Sustainability management