Odvolání proti nepřijetí na česky vyučované bakalářské programy

Děkan fakulty prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. rozhodl o všech dosud obdržených odvoláních proti nepřijetí ke studiu na česky vyučované bakalářské programy takto:

  • Děkan fakulty rozhodl o přijetí uchazečů, kteří podali odvolání a kteří studovali na českých a slovenských středních školách a doložili výsledky podle vysvědčení ze střední školy tak, že vyhověl všem s počtem bodů 250 a vyšším (uchazeči tak byli přijati ke studiu).
  • U uchazečů, kteří vykonali přijímací zkoušku v počítačových učebnách VŠE v Praze, ponechal pro přijetí ke studiu původní stanovenou bodovou hranici.

Žádosti uchazečů, kterým nevyhověl, budou předány k rozhodnutí rektorovi VŠE.