Odvolání proti nepřijetí na česky vyučované programy

Děkan fakulty rozhodl o dosud obdržených odvoláních proti nepřijetí ke studiu na česky vyučované bakalářské i navazující magisterské programy. Uchazečům, kterým vyhověl, bude během následujících hodin změněno rozhodnutí v informačním systému a bude jim zaslán e-mail s pokyny. Žádosti, kterým nevyhověl, budou předány k rozhodnutí paní rektorce.