Ohlédnutí za Dnem české logistiky 2019 na půdě VŠE v Praze /11. 4./

Minulý týden ve čtvrtek 11. dubna 2019 hostila VŠE již 5. ročník slavnostní akce Den české logistiky České logistické asociace, které se zúčastnilo bezmála 400 odborníků z řady firem, zástupci vysokoškolské obce i studenti. V průběhu odborné části programu vystoupili zástupci logistiky ŠKODA Auto, Kuehne + Nagel, GS1 Czech Republic, OLTIS, ČSOB Leasing, DACHSER, Savills, Epal a Panattoni Europe.

Díky získání prestižní mezinárodní certifikace cELog Evropské logistické asociace (ELA) katedře logistiky, proběhlo poprvé i slavnostní mezinárodní certifikáty ECBLc úspěšným absolventům vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství.

„Úspěšné absolvování studia naší vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, nám umožňuje bez jakýchkoliv dalších náležitostí (kurzů či zkoušek), udělit mezinárodně uznávaný certifikát ELA v úrovni „kandidát“ osvědčující kvalitu odborného vzdělání. Tento certifikát je vydáván ELA v Bruselu. Je podepsán prezidentem ELA a následně spolupodepsán i rektorkou VŠE v Praze. Předpokládáme, že v budoucnu by asi třetina našich absolventů tuto certifikaci mohla získat“ – uvedl doc. Radek Novák, vedoucí katedry logistiky.