Patříte mezi 100 nejlepších studentů FPH?

Vedení Fakulty podnikohospodářské se rozhodlo u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa odměnit 100 nejlepších studentů fakulty (napříč všemi programy). Kritériem jsou dosavadní studijní výsledky, tedy studijní průměr. Odměna ve výši 1000 Kč bude vyplacena formou mimořádného stipendia na bankovní účet studenta.

Studenti, kteří byli zařazeni do stovky nejlepších budou informováni e-mailem v následujících týdnech a stipendium bude vyplaceno v měsíci prosinci.