Pedagogem roku 2022 za FPH je dr. Marcela Palíšková. Oceněni byli i doc. Pauknerová a prof. Nový.

Ve středu 1. března 2023 se ve Vencovského klubu konalo slavnostní setkání rektora a vedení VŠE s nejlepšími pedagogy Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2022. Ocenění Pedagog roku uděluje VŠE od roku 2019. Letos byly pro vyhodnocení pedagoga nově použita data ze studentských evaluací. Jak uvádí doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., prorektor pro pedagogiku a řízení kvality, „do hodnocení vstupují výsledky otázek, kterými studenti hodnotí kvalifikovanost a odbornost učitelů, jejich připravenost na přednášky a cvičení, srozumitelnost jejich výkladu a schopnost vysvětlit látku a v neposlední řadě zájem a schopnost odpovídat a řešit dotazy a problémy studentů. Zároveň jsme vybírali mezi pedagogy roku, kteří mají dostatečný počet hodnocení v obou semestrech  roku 2022, a preferovali jsme hodnocení studenty té fakulty, na které pedagog působí.“

Za každou fakultu byli určeni tři nejlepší pedagogové a vítěze za každou fakultu vyhlásil pan rektor během slavnostního setkání. Rektor Dvořák oceněným poděkoval za vynikající práci v oblasti výuky a její inovace a popřál jim mnoho dalších úspěchů a talentovaných studentů.

 

Za FPH byli oceněni tito pedagogové:

PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.

PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.

Vítězná pedagožka roku 2022

Katedra personalistiky

doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.

Vedoucí Katedry manažerské psychologie a sociologie

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Katedra managementu (dříve Katedra manažerské psychologie a sociologie)

 

Na oceněné na ostatních fakultách se můžete podívat zde.

Pedagogem roku 2022 za FPH je dr. Marcela Palíšková. Oceněni byli i doc. Pauknerová a prof. Nový.