Podávání přihlášek do mezinárodních programů spuštěno

Počínaje dnešním dnem mohou uchazeči podávat své přihlášky také do anglicky vyučovaných programů na Fakultě podnikohospodářské. Na výběr mají z jednoho bakalářského a dvou magisterských programů:

 

Přihlašování do českých programů je možné od 22. října 2019.

Otevřít elektronickou přihlášku v InSIS.