Přivítání prváků do akademického roku 2021/22

Vážené studentky, vážení studenti, naše nové kolegyně a kolegové,

je pro nás prioritou zahájit výuku v tradiční, prezenční formě, a proto jsme po pečlivém zvážení s ohledem na minimalizaci rizika šíření nemoci covid-19, přistoupili ke zrušení imatrikulací. Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte.

Rád bych vás přivítal na Fakultě podnikohospodářské alespoň prostřednictvím videa.

Přeji vám mnoho úspěchů a aby se vám u nás na fakultě líbilo.

 

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
děkan
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze