Prof. Nového střídá ve funkci děkana prof. Hnilica

Fakulta podnikohospodářská má nového děkana. Prof. Jiří Hnilica byl do funkce jmenován rektorem VŠE s účinností od 1. července 2022 do 30. června 2026. Ve funkci nahrazuje prof. Ing. Ivana Nového, CSc., který zastával funkci děkana od roku 2014.

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Pod vedením prof. Nového se Fakulta podnikohospodářská zařadila mezi světovou špičku. Fakulta získala dvě ze tří nejprestižnějších akreditací, které mohou univerzity zaměřené na manažerské vzdělávání získat (EQUIS a AMBA). Nevídaným úspěchem fakulty bylo také její pravidelné umístění v první dvacítce žebříčku Financial Times. Fakulta podnikohospodářská v průběhu posledních osmi let výrazně zvýšila kvalitu vědecko-výzkumných výstupů, stejně jako kvalitu spolupráce s praxí. Úspěšně se rozvíjela pod vedením prof. Nového také spolupráce se zahraničními univerzitami, např. v podobě několika nových double degree programů. V neposlední řadě byla fakulta aktivní v oblasti společenské odpovědnosti, což dokládá mimo jiné i ocenění Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, kterou fakulta získala před pěti lety.

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Nový děkan, prof. Hnilica, vykonával funkci prorektora pro mezinárodní vztahy VŠE. Na Fakultě podnikohospodářské působil jako proděkan pro pedagogiku. Od roku 2014 je vedoucím Katedry strategie.  Je také zakladatelem Centra pro rodinné firmy VŠE, kde vyučuje kurzy pro majitele rodinných firem na téma rodinného podnikání a nástupnictví.  Mezi jeho odborné specializace patří rodinné podnikání, strategické řízení a správa společností. Je členem organizace Family Firm Institute a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising.

Na řízení Fakulty podnikohospodářské se bude podílet i nový tým proděkanů.

 

Složení odcházejícího vedení Fakulty podnikohospodářské:

 

Nové složení vedení fakulty od 1. července:

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Děkan FPH
místnost: RB 439
tel.: 224 098 439
e-mail: hnilica@vse.cz

Ing. Hana Lorencová, Ph.D.

Ing. Hana Lorencová, Ph.D.

Proděkanka pro pedagogickou činnost
statutární zástupce děkana
místnost: RB 331
telefon: 224 098 631
e-mail: hana.lorencova@vse.cz

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy
místnost: RB 348
tel.: 224 098 348
e-mail: ladislav.tyll@vse.cz

doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.

doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.

Proděkan pro výzkum a doktorské studium
místnost: RB  339
tel. 224 098 339
e-mail: marek.hudik@vse.cz

doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D.

doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D.

Proděkan pro komunikaci a corporate relations
místnost: RB 403
tel. 224 098 703
e-mail: vaclav.stritesky@vse.cz

Ing. Martina Poláchová

Ing. Martina Poláchová

Tajemnice fakulty
místnost: RB 442
tel.: 224 098 442
e-mail:martina.polachova@vse.cz