Program MBA for Students se připravuje na druhý ročník

V únoru 2019 byl na Fakultě podnikohospodářské otevřen nový program MBA for Students, který je určen pro studenty magisterského stupně studia, kteří mají zájem dále rozvíjet své dosavadní znalosti a vědomosti, a získat prestižní titul MBA již při studiu.

V těchto dnech FPH spolu se ZHAW Zurich finišuje přípravu druhého ročníku. Již nyní je na stránkách http://mba-vse.cz/ připraven harmonogram pro rok 2020/2021 a stanoveny termíny pro podání přihlášek (15. ledna 2020). Věříme, že druhý ročník bude stejně atraktivní jako ročník první, že studenti opět budou mít možnost setkat se s profesionály z různých odvětví, navští ZHAW přímo v Zurichu a hlavně poznají nové, podobně smýšlející spolužáky.