Program MBA for Students úspěšně odstartoval!

Studenti programu MBA for Students, který je novým programem nabízeným Fakultou podnikohospodářskou, mají za sebou už více než polovinu ze 17 modulů.

Na jaře roku 2019 absolvovali studenti celkem tři moduly přímo na VŠE. V modulu Strategy in Practice studenti formou workshopu rozvíjeli praktickou část strategie, vytvářeli a realizovali vhodné obchodní strategie, identifikovali a navrhovali mise, vize a klíčové hodnoty podniků. Studenti se rovněž seznámili s principy strategického myšlení a aktuálními trendy v utváření strategií s důrazem na digitalizaci, to vše za vedení prof. Hnilici a Ing. Tylla.

Následoval modul Ethically Responsible Leadership vyučován Prof. Mathiasem Schüzem ze švýcarské ZHAW univerzity. Studenti se snažili aplikovat nejrůznější etické teorie na různé problémy a rizika, se kterými se potkávají v každodenní práci. Diskutovali a hodnotili reálné možnosti a limity udržitelné odpovědnosti firem s ohledem na ekonomické, sociální a ekologické souvislosti.

Posledním proběhlým modulem na VŠE byl pak kurz Excelence in Sales Management pod vedením Ing. Davida Říhy, který na své kurzy pravidelně zve úspěšné a inspirativní osobnosti z praxe. Pozvaní hosté diskutovali se studenty o jejich praktických zkušenostech a názorech na současný svět businessu a korporací. Studenti tak měli skvělou příležitost diskutovat s předními zástupci firem Coca-cola, Lindt, Unilever nebo Roivenue. Studenti analyzovali důležité faktory úspěchu i nejčastější příčiny selhání a poznali jejich zásadní význam pro úspěšné fungování podniku.

Program MBA for Students byl zahájen v únoru 2019 v Praze. V září se studenti přesunuli do švýcarského Curychu, kde pokračovali ve studiu dalších modulů. Další výběrové řízení pro vás chystáme na přelomu roku 2019/2020. Sledujte náš web.

Aktuální informace o programu naleznete na mba-vse.cz či Děkanátu Fakulty podnikohospodářské.