Program MBA for Students úspěšně odstartoval!

Studenti programu MBA for Students, který je novým programem nabízeným Fakultou podnikohospodářskou, mají za sebou první 3 ze 17 modulů.

V modulu Strategy in Practice studenti formou workshopu rozvíjeli praktickou část strategie, vytvářeli a realizovali vhodné obchodní strategie, identifikovali a navrhovali mise, vize a klíčové hodnoty podniků. Studenti se rovněž seznámili s principy strategického myšlení a aktuálními trendy v utváření strategií s důrazem na digitalizaci, to vše za vedení prof. Hnilici a Ing. Tylla.

Následoval modul Ethically Responsible Leadership vyučován Prof. Mathiasem Schüzem ze švýcarské ZHAW univerzity. Studenti se snažili aplikovat nejrůznější etické teorie na různé problémy a rizika, se kterými se potkávají v každodenní práci. Diskutovali a hodnotili reálné možnosti a limity udržitelné odpovědnosti firem s ohledem na ekonomické, sociální a ekologické souvislosti.

Zatím posledním proběhlým modulem byl pak kurz Excelence in Sales Management pod vedením Ing. Davida Říhy, který na své kurzy pravidelně zve úspěšné a inspirativní osobnosti z praxe. Pozvaní hosté diskutovali se studenty o jejich praktických zkušenostech a názorech na současný svět businessu a korporací. Studenti tak měli skvělou příležitost diskutovat s předními zástupci firem Coca-cola, Lindt, Unilever nebo Roivenue. Studenti analyzovali důležité faktory úspěchu i nejčastější příčiny selhání a poznali jejich zásadní význam pro úspěšné fungování podniku.

Program MBA for Students byl zahájen v únoru 2019 v Praze a již v září se studenti přesunou do švýcarského Curychu, kde budou pokračovat ve studiu dalších modulů. Další výběrové řízení pro vás chystáme na přelomu roku 2019/2020. Sledujte náš web.

Aktuální informace o programu naleznete na mba-vse.cz či Děkanátu Fakulty podnikohospodářské.