Projekt [ta] Udržitelnost: 5 otázek pro Ladislava Tylla

Na konci loňského roku byl docent Ladislav Tyll zařazen mezi nových 20 klíčových Tváří udržitelnosti v Česku. Projekt [ta] Udržitelnost nyní uspořádal anketu, ve které se Tváří udržitelnosti ptá na pět otázek. Zjistěte, jak docent Tyll odpověděl na následující otázky:

  1. Co podle vás přinese povinný ESG reporting, který zavádí pro velkou část firem Evropská unie?
  2. Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?
  3. Které nové technologie mají potenciál výrazně přispět k udržitelnosti?
  4. Je podle vás věnována dostatečná pozornost i sociální odpovědnosti?
  5. Co se vám osvědčilo v situaci, kdy potřebujete o cestě k udržitelnosti přesvědčit některé zdrženlivější kolegy ve firmě?

 

„Máme k dispozici širokou škálu technologií, které nám mohou pomoci dosáhnout udržitelnosti. Důležité je spojit inovaci, vzdělání a investice, abychom tuto potenciální změnu skutečně realizovali. O to více je potřeba si uvědomit nutnost investovat do vzdělání, vědy a výzkumu, neboť pro naše přežití budou tyto oblasti klíčové,“ říká v odpovědi na jednu z otázek Tyll.

Všechny jeho odpovědi najdete zde.

 


Docent Tyll se udržitelnosti dlouhodobě věnuje a na FPH stojí v čele ESG týmu, jehož aktivity zahrnují široké spektrum činností od vzdělávání studentů, exekutivních pracovníků, ale i široké veřejnosti v oblasti udržitelnosti, až po druhý ročník nezávislého srovnání ESG českých firem.

Společně s týmem také pracují na projektech pro české firmy, v rámci nichž jim pomáhají integrovat udržitelnost do firemní strategie a přispívat tak k pozitivním změnám v Česku. Více o širokém spektru jejich aktivit naleznete na webu zde.

Ladislav Tyll také stál u zrodu vedlejší specializace ESG, která je určena studentům navazujícího magisterského studia.

Projekt [ta] Udržitelnost: 5 otázek pro Ladislava Tylla