Reakce děkana na článek iDNES ze dne 18. 6.

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

ještě jednou se omlouváme za technickou chybu, kvůli které byli někteří z Vás chybně informováni o přijetí ke studiu.

Fakulta podnikohospodářská je fakultou výběrovou. Držíme dlouhodobě vysokou bodovou hranici, a to i v nepříznivé demografické situaci, kdy jiné ekonomické fakulty náročnost přijímacího řízení neustále snižují. Pro úspěšné uchazeče, tedy naše budoucí studenty, to má řadu výhod. Na přednáškách se potkávají s talentovanými a motivovanými kolegy, využívají výborné pověsti našich absolventů a hlavně, získávají ta nejlepší místa v prestižních firmách a dalších organizacích v České republice i v zahraničí.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří k nám přišli na přijímací řízení. Vážíme si toho. Těm úspěšným z Vás gratuluji a těším se na příjemnou spolupráci v následujících pěti letech.

S přáním hezkého dne

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE