Rozšířené hodiny Akademické psychologické poradny pro studenty

Od května nabízí APP rozšířené hodiny poradenství pro studenty, přičemž do poradny se není potřeba nijak registrovat a pro studenty VŠE je poradenství zdarma.

  • Nejste si jistí, zda obtíže v učení souvisejí s poruchou učení?
  • Jak se učit a připravovat na zkoušky?
  • Přemýšlíte, jak lépe zvládat zátěž a stres při studiu?
  • Jak se s tím naučit efektivně pracovat?

V níže uvedené časy je vám k dispozici PhDr. Kristina Březinová, která je také kontaktní osobou pro vaše dotazy, obrátit se na můžete také prostřednictvím e-mailu: kristina.brezinova@vse.cz.

Den Hodina Místnost
Čtvrtek 2. 5. 12:00 – 17:00 NB 35B
Čtvrtek 9. 5. 12:00 – 17:00 NB 35B
Čtvrtek 16. 5. 12:00 – 17:00 NB 35B
Čtvrtek 23. 5. 12:00 – 17:00 NB 35B
Středa 29. 5. 11:00 – 16:00 NB 35B

Akademická psychologická poradna také nabízí:

  • poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenství studentům se specifickými poruchami učení: screening/vstupní diagnostika specifických poruch učení,
  • metody usnadňující studium v případě poruchy učení,
  • zprostředkování specializovaných služeb podle potřeb studentů (například diagnostika poruch učení pro potřeby studia),
  • poradenství s adaptací na studium a psychologické poradenství.