Slovo děkana ke studentům prvních ročníků

Vážené studentky, vážení studenti, naše nové kolegyně a kolegové,

po pečlivém zvážením jsme se s ohledem na současnou hygienickou situaci rozhodli ke zrušení tradičních imatrikulací, jelikož v uzavřeném prostoru a ve velkém množství lidí nejsme schopni omezit riziko šíření nákazy v průběhu imatrikulací na přijatelnou míru. Věřím, že naše rozhodnutí pochopíte.

Rád bych vás ale přivítal na Fakultě podnikohospodářské prostřednictvím videa níže.

Přeji vám mnoho úspěchů a aby se vám u nás na fakultě líbilo.

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
děkan
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze