Přihlaste se do soutěže Masters of Marketing

Masters of Marketing je týmová soutěž mladých marketérů, kterou každoročně pořádá katedra marketingu FPH VŠE ve spolupráci se společností Unilever. Letos se koná její 3. ročník. Soutěž probíhá na bázi marketingové počítačové simulace, která byla vyvinuta speciálně pro tuto soutěž tak, aby otestovala schopnost soutěžících vypořádat se s nástrahami řízení svěřených značek.

V průběhu šesti kol soutěže budou muset soutěžící prokázat, zda dokáží převést poznatky nabyté v oblasti strategického marketingového řízení do praxe a zda dokáží zvolenou strategii vhodně implementovat do jednotlivých prvků marketingového mixu. To vše v prostředí dynamicky se měnícího virtuálního trhu, kde působí konkurenční firmy řízené softwarem a lépe, než ostatní soutěžící týmy.

Soutěž probíhá ve dvou etapách. Studentské týmy nejprve pracují se simulací z domova. Nejúspěšnější týmy pak pokročí do finále, které bude probíhat v centrále společnosti Unilever v Praze. Odborná komise složená z odborníků společnosti Unilever a katedry marketingu FPH VŠE následně vyhodnotí, jak si jednotlivé týmy poradí se samotnou simulací a rovněž to, jak spolu jednotliví členové týmu budou spolupracovat a jak dokáží prezentovat své výsledky. Členové vítězného týmu vyhrají mentoringové sezení s generální ředitelkou společnosti Unilever a obdrží certifikát „Masters of Marketing 2019“, který může významným způsobem obohatit jejich životopis.

Přihlášky do soutěže mohou zájemci zasílat do 14.10.2019, finále soutěže následně proběhne 15.11.2019 v sídle společnosti Unilever na Palmovce.

Bližší informace mohou studenti nalézt na facebookové stránce Unilever Careers ve vytvořené události Masters of Marketing 2019.