Stanovení bodové hranice pro přijetí na bakalářské programy FPH vyučované v českém jazyce

Z důvodu technické chyby bylo uchazečům programu Podniková ekonomika a management s počtem bodů od 100 do 144 bodů včetně chybně systémem přiděleno rozhodnutí Přijat ke studiu. Tito uchazeči nemohou být přijati pro nedostatečnou kapacitu. Všem dotčeným se omlouváme.

Děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc. stanovil bodovou hranici pro přijetí na bakalářské programy vyučované v českém jazyce na základě výsledků přijímacích zkoušek ze dnů 13. a 14. června 2019 takto:

  • Pro program Arts management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli v součtu bodů z předmětů přijímací zkoušky 200 bodů, přičemž z každého předmětu přijímací zkoušky dosáhli poloviční úspěšnosti.
  • Pro program Podniková ekonomika a management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli v součtu bodů z předmětů přijímací zkoušky 145 bodů, přičemž z každého předmětu přijímací zkoušky dosáhli poloviční úspěšnosti.

Gratulujeme všem přijatým ke studiu. Pokud jste dosud neodevzdali maturitní vysvědčení a případně nostrifikaci, učiňte tak co nejdříve, nejpozději do čtvrtka 20. června 2019 do 11:00 na Studijní oddělení FPH – kontaktní osobou je paní Hana Dudová, Rajská budova 412.

Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí o nepřijetí podat do 30 dnů odvolání. Vzor žádosti najdete v sekci ke stažení.

Výsledky jsou na stránce insis.vse.cz přístupné po zadání rodného čísla bez lomítka. Na této stránce budou zveřejněny testy pro jednotlivé uchazeče včetně správných odpovědí.

Zápis do studia je v pátek 21. června 2019. Pokyny a rozdělení do skupin naleznete na stránce Zápis do studia.