Stanovení bodové hranice pro přijetí na navazující magisterské programy FPH vyučované v českém jazyce

Děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc. stanovil bodovou hranici pro přijetí na navazující magisterské programy vyučované v českém jazyce na základě výsledků přijímacích zkoušek ze dne 26. června 2019 takto:

  • Pro program Arts management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli v součtu bodů z předmětů přijímací zkoušky 100 bodů, přičemž z každého předmětu přijímací zkoušky dosáhli alespoň poloviční úspěšnosti.
  • Pro program Management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli v součtu bodů z předmětů přijímací zkoušky 100 bodů, přičemž z každého předmětu přijímací zkoušky dosáhli alespoň poloviční úspěšnosti.

Gratulujeme všem přijatým ke studiu. Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí o nepřijetí podat do 30 dnů odvolání. Vzor žádosti najdete v sekci ke stažení.

Výsledky jsou na stránce insis.vse.cz přístupné po zadání rodného čísla bez lomítka. Na této stránce budou zveřejněny testy pro jednotlivé uchazeče včetně správných odpovědí.