Stanovení bodové hranice pro přijetí na programy FPH vyučované v českém jazyce

Bakalářské studium

Děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc. stanovil podmínky pro přijetí na bakalářské programy vyučované v českém jazyce takto:

 • Pro bakalářský program Arts management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli v součtu bodů z předmětů přijímací zkoušky:
  • Absolventi českých a slovenských středních škol přijímaní na základě pololetního vysvědčení alespoň 180 bodů.
  • Uchazeči skládající přijímací zkoušku alespoň 190 bodů, přičemž z každého předmětu přijímací zkoušky dosáhli nejméně poloviční úspěšnosti.
 • Pro bakalářský program Podniková ekonomika a management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli v součtu bodů z předmětů přijímací zkoušky:
  • Absolventi českých a slovenských středních škol přijímaní na základě pololetního vysvědčení alespoň 260 bodů.
  • Uchazeči skládající přijímací zkoušku alespoň 150 bodů, přičemž z každého předmětu přijímací zkoušky dosáhli nejméně poloviční úspěšnosti.

Gratulujeme všem přijatým ke studiu. Pro zapsání do studia potvrďte do 20. července 2020 dle pokynů v Rozhodnutí/Oznámení o přijetí elektronickou návratku a doručte nejlépe poštou na adresu: Hana Dudová, Studijní oddělení Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze, Náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 požadované dokumenty – kontaktní osobou je paní Hana Dudová, Rajská budova 412, e-mail: hana.dudova@vse.cz. Zapsaní studenti si budou moci v InSIS vytisknout elektronicky podepsané potvrzení o studiu (se začátkem studia 1. září 2020). Cizincům bude poštou na kontaktní adresu zasláno potvrzení pro MV ČR.

Byla aktualizována prezentace k zápisům, kde najdete důležité pokyny k dalšímu postupu.

Cizincům, kteří se řádně a včas omluvili, bude vygenerována nová pozvánka na nejbližší možný termín.

Navazující magisterské studium

Děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc. stanovil podmínky pro přijetí na navazující magisterské programy vyučované v českém jazyce takto:

 • Pro navazující magisterský program Arts Management i pro navazující magisterský program Management byli přijati uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku – z každého předmětu přijímací zkoušky dosáhli nejméně poloviční úspěšnosti.

Gratulujeme všem přijatým ke studiu. Pro zapsání do studia potvrďte do 20. července 2020 dle pokynů v Rozhodnutí/Oznámení o přijetí elektronickou návratku a doručte nejlépe poštou na adresu: Zdeňka Kudlíková, Studijní oddělení Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze, Náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 požadované dokumenty – kontaktní osobou je paní Zdeňka Kudlíková, Rajská budova 411, e-mail: kudlikz@vse.cz. Zapsaní studenti si budou moci v InSIS vytisknout elektronicky podepsané potvrzení o studiu (se začátkem studia 1. září 2020). Cizincům bude poštou na kontaktní adresu zasláno potvrzení pro MV ČR.

Byla aktualizována prezentace k zápisům důležitá zejména pro přijaté studenty absolvující bakalářské studium na jiné škole než VŠE v Praze.

Pokyny pro neúspěšné uchazeče

Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání. Vzor žádosti najdete v sekci ke stažení. K žádosti doložte ověřené kopie požadovaných dokumentů (maturitní vysvědčení, pololetní vysvědčení, nostrifikace, diplom) a doručte nejlépe poštou na adresu Studijního oddělení Fakulty podnikohospodářské.

Pro urychlení zpracování odvolání uveďte, prosím, jméno studijní referentky jako první v adrese. Pro bakalářské studium Hana Dudová, pro navazující magisterské studium Zdeňka Kudlíková. Děkujeme.

Výsledky a nahlížení do testů

Výsledky jsou na stránce insis.vse.cz přístupné po zadání rodného čísla. Na této stránce budou zveřejněny testy pro jednotlivé uchazeče včetně správných odpovědí.