Studenti a zástupci VŠE na CEMS Annual Events 2019 ve Vídni

Ve dnech 27. listopadu až 1. prosince 2019 proběhne ve Vídni tradiční největší networkingová událost roku CEMS Annual Events 2019. Událost je organizována vždy jednou ze 32 členských univerzit aliance CEMS, a letos je tak hostující univerzitou právě vídeňská WU.

Cílem události je poskytnout CEMS komunitě možnost a prostor pro setkávání. Účastní se jí proto absolventi ze všech partnerských univerzit CEMS, jejich příbuzní i spolužáci, členové správních orgánů, zástupci univerzit včetně akademických ředitelů a administrativních pracovníků, korporátní partneři, ale i dřívější alumni. VŠE je letos reprezentována rektorkou prof. Hanou Machkovou, děkanem Fakulty podnikohospodářské (domovská fakulta programu CEMS na VŠE) prof. Ivanem Novým, akademickým ředitelem Ing. Ladislavem Tyllem, programovou manažerkou Ing. Martinou Čížkovou a manažerkou pro korporátní partnerství Ing. Šárkou Otčenáškovou.

CEMS Annual Events je vyvrcholením roku, kterého se v současné době účastní fyzicky i virtuálně více než 7 000 členů komunity CEMS. Událost sestává z řady akademických a profesních setkání, řídící orgány zároveň přijímají rozhodnutí klíčová pro chod aliance. Nedílnou součástí je také graduace nových absolventů programu, která letos proběhne v sobotu 30. listopadu v Marx Halle. Zúčastní se jí také 36 ze současných 43 absolventů programu CEMS na VŠE, kteří se tím připojí ke komunitě více než 15 600 absolventů CEMS z celého světa.

V minulém roce aliance oslavila své 30. výročí, letos se tedy ve Vídni koná již 31. ročník CEMS Annual Events.

Nadcházející CEMS Annual Events

  • 2020 – KUBS Korea
  • 2021 – CBS Copenhagen
  • 2022 – EAESP São Paulo
  • 2023 – The LSE

Přijímací řízení

Přístup do e-přihlášky je nyní otevřen. Přihlášku je možné podat do 28. února 2020. Vybraní uchazeči poté postoupí do druhého kola přijímacího řízení, které probíhá formou tzv. Assessment centra. Pro více informací o přijímacím řízení a dokumentech, které musí uchazeč k přihlášce doložit, naleznete na webových stránkách programu.

Studenti a zástupci VŠE na CEMS Annual Events 2019 ve Vídni