Studenti FPH navrhli marketingovou strategii relaunche barvy na vlasy pro společnost L’Oréal

Studentky a studenti vypracovali v rámci cvičení z předmětu Marketing 2 semestrální projekty pro firemního partnera FPH společnost L’Oréal. Úkolem bylo vytvořit marketingovou strategii pro znovuzavedení semi-permanentní pečující barvu na vlasy Casting Créme Gloss na tuzemský trh.

Projekt se skládal ze dvou částí:

  1. Analýzy trendů na trhu a samotného trhu jako celku. Výstupem byla SWOT analýza.
  2. Strategie znovuuvedení řady Casting na tuzemský trh. Výstupem byl popis jednotlivých částí navrhovaného marketingového mixu, včetně konkrétních řešení a nároků na rozpočet.

Dva nejlepší týmy odprezentovaly svá řešení v anglickém jazyce před mezinárodním managementem společnosti přímo v centrále na Smíchově.

 

Vítězný tým:

Matouš Varačka, Andrea  Šamšová, Roman Kutílek, Tomáš Enders a Adam Burian

Řešení tohoto týmu vynikalo komplexností a integritou celého marketingového mixu včetně kvantifikace rozpočtových nároků.

 

Druhý úspěšný tým:

Markéta Křivánková, Pavla Nováková, Hana Pařízková a Lucie Mertová

Řešení tohoto týmu vynikalo přiblížením se cílovému spotřebitelskému segmentu, včetně praktických a názorných doporučení pro řešení komunikačních a distribučních nástrojů.

 

Studenti FPH navrhli marketingovou strategii relaunche barvy na vlasy pro společnost L'Oréal