Studie „SENS Foods: Scaling Up Sustainable Cricket Protein“ autorů z FPH vyšla v Ivey Publishing

Prestižní světové vydavatelství Ivey Publishing publikovalo případovou studii autorů z Fakulty podnikohospodářské:

  • SENS Foods: Scaling Up Sustainable Cricket Protein
    • autoři: Timea Křížová, Ladislav Tyll a Mohit Srivastava

 

Tato případová studie je vhodná pro postgraduální kurzy strategie růstu a mezinárodního managementu, jakož i pro kurzy strategického řízení s modulem o mezinárodním podnikání.  Poskytuje přehled o procesu internacionalizace firmy působící v nové potravinářské oblasti: hmyzí bílkoviny. Ačkoli potravinářské výrobky na bázi hmyzích bílkovin nejsou zcela nové, přijetí těchto udržitelných bílkovinných potravin se v jednotlivých zemích liší. Studie osvětluje trendy v tomto odvětví a umožňuje studentům prozkoumat a zhodnotit několik zemí a vybrat ty, které jsou považovány za ideální pro mezinárodní expanzi.

Po zpracování případové studie a otázek k zadání budou studenti schopni:

  • pochopit proces internacionalizace společnosti působící v novém potravinářském odvětví, zahrnující nejistotu přijetí výrobku spotřebiteli;
  • aplikovat několik rámců, jako jsou PESTEL (politické, právní, ekonomické, sociální a environmentální faktory), CAGE (kulturní, administrativní, geografické a ekonomické faktory) a Porterova analýza pěti sil na společnost z potravinářského odvětví, aby vyhodnotili vhodnost různých zemí a vybrali ty nejlepší;
  • a porozumět způsobům vstupu na trh pro potravinářskou společnost a příležitostem a problémům při přizpůsobování obchodního modelu vnějším změnám.

Studie je dostupná zde.

Studie "SENS Foods: Scaling Up Sustainable Cricket Protein" autorů z FPH vyšla v Ivey Publishing