Termín potvrzení e-návratky přijatých studentů do bakalářského i navazujícího magisterského studia

Tak, jak jste byli informováni v e-návratce, dne 21. 6. 2024 v 23:59 skončí možnost potvrdit zájem nastoupit do studia pomocí e-návratky. Přijatým uchazečům, kteří toto neučiní, bude změněno rozhodnutí na „Nepřijat“. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat k rukám děkana fakulty podle poučení uvedeném v rozhodnutí.