Tomáš Pavelka byl zvolen předsedou Akademického senátu VŠE

Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. byl na prvním zasedání Akademického senátu VŠE, které se konalo 17. června 2024, zvolen jeho předsedou. Doc. Pavelka je vedoucím Katedry manažerské ekonomie na Fakultě podnikohospodářské.