Třetí ročník ESG ratingu

Fakulta podnikohospodářská VŠE ve spolupráci se Seznam Zprávami otevřela přihlašování do již třetího ročníku ESG ratingu, který oceňuje české firmy s nejpoctivějším přístupem k ESG.

ESG rating se zaměřuje na hodnocení kvantitativních i kvalitativních aspektů v oblasti udržitelnosti a naplňování principů ESG. Tento nezávislý nástroj je vytvářen s cílem poskytnout přehledný a průkazný pohled na ESG praxe společností, což přispívá k lepšímu porozumění a naplňování principů udržitelnosti, sociální odpovědnosti a správy firem v Česku.

Primárním cílem této iniciativy je zhodnotit, jak dobře jsou společnosti připraveny na řešení klíčových environmentálních, sociálních a správních výzev a pomoci tak vzdělávat českou veřejnost o této problematice.

„Náš dotazník reflektuje to, co by firmy měly uvádět ve svém nefinančním reportingu, který již je, či co nevidět bude, pro největší tuzemské firmy povinný,“ uvádí Ladislav Tyll, který ESG rating vede. „Už teď se nároky na ESG reporting propisují do celého dodavatelského řetězce. Pro spoustu firem je tedy na čase, aby k ESG přičichly. Účast v ratingu je ideálním nástrojem, jak se ESG reporting učit, případně jak se lépe připravit na další mezinárodní ratingy, audity a ESG reporty,“ dodává.

Podniky se mohou do ESG ratingu přihlašovat do konce června, a to do dvou kategorií – Velký podnik a Malý a střední podnik. Desítku velkých firem s nejlepším hodnocením představí Seznam Zprávy v listopadu v rámci slavnostního zveřejnění žebříčku tuzemských nejhodnotnějších firem Česká elita.

 

Přihlásit se do ESG ratingu

 

Článek o ESG ratingu v Seznam Zprávy si můžete přečíst zde.

3. ročník ESG ratingu