Úspěch Katedry arts managementu v soutěži TA ČR ÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášené dne 29. dubna 2020.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 308 návrhů projektů, 301 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 33 návrhů projektů.

Vysoká škola ekonomická v Praze získala dva projekty, oba na Fakultě podnikohospodářské na Katedře arts managementu.

Konkrétně jde o projekty:

 • Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace
  • hlavní řešitel: Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.
  • spoluřešitelé: Mgr. Jakub Grosman, Ing. Daniel Šubrt, PhDr. Mgr. Pavlína Honsová, Ph.D.
  • spoluuchazeči: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze; Institut umění-Divadelní ústav
 • Český filmový divák v době COVID-19: Redukce dopadů krize a nové příležitosti pro filmovou distribuci
  • hlavní řešitel: Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D.
  • spoluřešitelé: Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D.,  Mgr. Karel Čada, Ph.D., doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

 

Řešitelům projektů gratulujeme!