Úspěch katedry logistiky v oblasti výzkumu udržitelnosti v city logistice

Ministerstvo dopravy ČR (MDČR) certifikovalo katedrou logistiky zpracovanou Metodiku využívání dobré praxe v city logistice se zřetelem na podporu udržitelné městské mobility.

V době rostoucího ekonomického a společenského významu konceptu udržitelnosti nejen v ČR, odborné pracoviště Fakulty podnikohospodářské VŠE vypracovalo nástroj, který bude moci místní správa a samospráva v ČR využít v rámci přípravy a naplňování plánů udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plans, SUMP).

Metodika byla vytvořena za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci projektu TI00UVCR001MT16.

Metodika je dostupná ZDE