Úvod do studia – nový předmět pro studenty prvních ročníků

Pro všechny studenty prvních ročníků bakalářského studia oboru Podniková ekonomika a management i Arts management byl otevřen nový povinný předmět – 33F100 Úvod do studia.

Cílem předmětu je představit fakultu a význam studovaného oboru, vysvětlit logiku studia na fakultě, představit klíčové studijní příležitosti a podpořit studenty k tvorbě vlastní studijní cesty. Současně definovat očekávání fakulty od studentů, jak v oblasti studijní, tak oblasti etické. Klíčovými tématy předmětu je motivace ke studiu, etika a etiketa na akademické půdě. Předmět je koncipován tak, aby studentům pomohl s přechodem ze střední na vysokou školu, nastavil očekávání a etalon studenta FPH, vymezil žádoucí normy jednání i studia a podpořil tak jejich úspěšnost při studiu a následně i při uplatnění v praxi.

Výuka předmětu proběhne blokovou formou od úterý 11. 9. 14:00 (po imatrikulaci) do čtvrtka 13. 9. 16:00 v areálu VŠE v Praze. Podrobné informace obdrží studenti v organizačním emailu počátkem září.

V případě dotazů se obracejte na garanta předmětu Mgr. Ing. Stanislava Hášu, Ph.D. na email: stanislav.hasa@vse.cz.