Úvod do studia – předmět pro studenty prvních ročníků

Už zítra odstartují první přednášky a workshopy v rámci Úvodu do studia – kurzu určeného všem studentům prvního ročníku bakaláře na FPH.

Cílem předmětu je představit fakultu a význam studovaného oboru, vysvětlit logiku studia na fakultě, představit klíčové studijní příležitosti a podpořit studenty k tvorbě vlastní studijní cesty. Současně definovat očekávání fakulty od studentů, jak v oblasti studijní, tak oblasti etické. Klíčovými tématy předmětu je motivace ke studiu, etika a etiketa na akademické půdě. Předmět je koncipován tak, aby studentům pomohl s přechodem ze střední na vysokou školu, nastavil očekávání a etalon studenta FPH, vymezil žádoucí normy jednání i studia a podpořil tak jejich úspěšnost při studiu a následně i při uplatnění v praxi.

Kurz proběhne blokovou formou od úterý 10. 9. (po imatrikulaci) do čtvrtka 12. 9. v areálu VŠE v Praze, a to jak na Žižkově, tak také na Jižním Městě. Hned na začátku budou studenti rozděleni do skupin podle studovaného programu. Úvodní přednáška pro studenty Arts managementu proběhne od 11:00 v Likešově aule, pro studenty programu Podniková ekonomika a management je začátek plánován ve 13:00 ve Vencovského aule. Součástí programu je také řada workshopů a dalších dobrovolných aktivit. Ty mají studentům usnadnit přechod ze střední na vysokou školu, ale i pomoci snáze navázat kontakty s novými spolužáky. 

Galerie fotografií z roku 2018.