Uzavření spolupráce s prestižní Indian Institute of Management Bangalore

Děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Ivan Nový, CSc. společně s prorektorem pro zahraniční vztahy prof. Ing. Jiřím Hnilicou, Ph.D. podepsali smlouvu o spolupráci s prestižní indickou školou Indian Institute of Management Bangalore. Spolupráce je zaměřena na výměnu akademických pracovníků, na vytvoření společného navazujícího magisterského double-degree programu a na aktivní zajišťování pracovních stáží pro studenty tohoto programu v České republice a v Indii. Fakulta podnikohospodářská počítá v tomto projektu i s aktivní spoluprací s nově vzniklým CIC – Czech Industrial Cluster sídlícím právě v Bangalore. Slavnostní podpis se konal při příležitosti návštěvy indického prezidenta Jeho excelence pana Rama Natha Kovinda v České republice. Událost byla zahájena slavnostním obědem ve Vladislavském sále Pražského hradu za přítomnosti prezidenta České republiky a prezidenta Indické republiky. 

Foto z Vladislavského sálu a z hotelu Four seasons, kde se smlouva podepsala (na foto indický prezident, Ing. Martin Tlapa, MBA – Náměstek pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce MZV ČR a Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. – prezident HK ČR.).