VŠE je vítězem prvního ročníku ceny CEMS Philippe Louvet Innovation Award

Globální konsorcium tří předních byznys škol: Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), Česká republika; University of Sydney Business school, Austrálie a Ivey Business School, Kanada; s podporou společností Google, Deloitte, Mastercard, ABB, Hilti a UNICEF, získaly vůbec první cenu CEMS Philippe Louvet Innovation Award, sponzorovanou společností L’Oréal.

Cílem nové ceny je povzbudit a umožnit inovace v rámci programu CEMS Master in International Management (MIM). CEMS Global Alliance sdružuje 33 předních světových byznys škol, 71 firemních partnerů a 7 partnerů z oblasti neziskového sektoru, kteří se společně podílejí na realizaci programu CEMS MIM.

Grant ve výši 20 000 EUR umožní na VŠE realizovat nový kurz s názvem „Lateral Collaboration in the Age of Exponential Change and Disruption“, který studenty vybaví dovednostmi potřebnými k dosažení úspěchu v moderním světě plném změn a nových technologií.

Členy vítězného týmu jsou Ladislav Tyll z VŠE, Massimo Garbuio ze Sydney Business school a Andreas Schotter z Ivey Business School.

Massimo, Andreas a já věříme, že budoucnost studia by se měla více soustředit na transformační dopad bez ohledu na formu komunikace, která může probíhat online i tradičním způsobem osobního setkávání. Zároveň věříme, že nejvýznamnější konkurenční výhodou CEMS je kvalita a rozmanitost její sítě a že je zapotřebí mnohem větší spolupráce se zaměřením na doručení finálního produktu. Naše produktivní a různorodá aliance má nepopiratelný globální přesah spojený s notnou mírou odbornosti. Nový kurz bude vymezen v kontextu šesti mega trendů (změna rovnováhy ekonomické moci, zabezpečení zdrojů/změna klimatu, rychlá urbanizace, rozvíjející se komunity, technologické dopady a síla moci jednotlivců) a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Vybaví studenty dovednostmi důležitými pro orientaci v proměnlivém světě, kde je pro úspěch organizace kritická méně hierarchická, za to ale aktivnější mnohostranná globální spolupráce,“ říká Ladislav Tyll, akademický ředitel CEMS VŠE a odborný vyučující na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské na VŠE.

Tento exaktní a inovativní projekt je v souladu s globálním duchem CEMS aliance: tři školy ze tří různých kontinentů se spojily s pěti korporátními partnery, jednou neziskovou organizací a několika vědeckými pracovníky a studenty, aby realizovali vysoce kvalitní projekt založený na principu skutečné spolupráce. Projekt nabízí reálnou studijní zkušenost založenou na online i offline metodách, které pokryjí předměty relevantní pro budoucí absolventy CEMS, jako je umělá inteligence, blockchain a cloud computing,“ říká Andrea Sironi, prorektor Bocconi University.

Právě díky Philippovi Louvetovi je L´Oréal historickým partnerem CEMS, který od začátku sdílí stejné hodnoty excelence, inovací a rozmanitosti. Posláním této ceny je tak pokračovat ve hledání inovativních řešení ve spolupráci se studenty, absolventy, akademiky a korporátními partnery,“ říká Bertrand de Laleu, viceprezident pro HR ve společnosti L’Oréal.

Cena L’Oréal/CEMS Philippe Louvet Innovation Award byla vytvořena za účelem uctění památky Philippe Louveta, bývalého viceprezidenta pro HR ve společnosti L’Oréal, jakož i strategického poradce a čestného člena CEMS. Toto ocenění oslavuje Philippovu oddanost CEMS alianci, jeho neutuchající hledání inovací ve vzdělávání a jeho jedinečnou schopnost budovat mosty mezi světem byznysu a akademickou půdou.

 

 

O CEMS alianci:

CEMS je globální síť 33 předních světových byznys škol, více než 70 firemních partnerů (nadnárodních společností) a 7 partnerů z oblasti neziskového sektoru, kteří se věnují vzdělávání a přípravě budoucích generací mezinárodních obchodních lídrů, a to prostřednictvím špičkového magisterského programu CEMS v oblasti mezinárodního managementu (MIM).

MIM CEMS klade důraz na osobní a společenskou odpovědnost ve všech oblastech profesního i osobního života, které jsou založeny na etickém uvažování, osobní integritě a úctě k sociální rozmanitosti. Program pomáhá studentům porozumět a orientovat se v mezinárodním podnikatelském prostředí a zároveň je vybavuje znalostmi, dovednostmi a sítí kontaktů důležitými pro vedení nadnárodních týmů a učí je řešit každodenní problémy v celé řadě oblastí.

VŠE je vítězem prvního ročníku ceny CEMS Philippe Louvet Innovation Award