Výběrové řízení pro studenty FPH: Dvojitý diplom FPH VŠE a Ekonomické univerzity v Bratislavě

Fakulta podnikohospodářská VŠE ve spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě vyhlašují výběrové řízení pro studenty FPH v rámci výměnného studijního programu typu „double degree“ (dvojitý diplom).

Absolventi programu získávají dva inženýrské tituly. Absolvování tohoto programu vyžaduje, aby zúčastnění studenti studovali jeden akademický rok (dva semestry) na každé z fakult. Celé studium lze tudíž absolvovat za standardní dobu dvou let. Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi jak diplom Vysoké školy ekonomické v Praze, tak i diplom Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Vypsána jsou 2 místa na akademický rok 2020 – 2021 v programu s Obchodní fakultou Ekonomické univerzity v Bratislavě a 2 místa v programu s Fakultou podnikového manažmentu Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Písemnou přihlášku společně s motivačním dopisem lze podávat průběžně  do středy 9. září 2020 k rukám proděkanky pro studijní záležitosti FPH.

Kontaktní osoba

doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.

doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.

Proděkanka pro pedagogickou činnost
místnost: RB 327
telefon: 224 098 627
e-mail: hana.mikovcova@vse.cz