Vyhlášení nejlepších učitelů a předmětů FPH za rok 2018

Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE opět ocenil nejlépe hodnocené učitele a předměty. Oceněni byli 3 vyučující z celkového počtu 16 navržených excelentních učitelů a 2 povinné předměty z celkového počtu 17 předmětů, které splnily požadovaná kritéria.

Rozhodující váhu v hodnocení má zpětná vazba studentů v rámci předmětových anket. Vedení fakulty přitom zohledňuje i slovní hodnocení studentů. Ocenění je spojeno s finanční odměnou.

Třemi nejlépe hodnocenými učiteli FPH za rok 2018 jsou (bez stanovení pořadí):

Ing. Lucie Vrbová Ph.D.

Ing. David Říha, Ph.D., MBA

doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.

Dvěma nejlépe hodnocenými povinnými předměty FPH za rok 2018 jsou (bez stanovení pořadí):

3PA191 Personalistika – hodnocení 4,6 z 5, vyučující Marek Stříteský

3SG400 Strategie – hodnocení 4,54 z 5, vyučující Ladislav Tyll, Patrik Sieber, Josef Krause, Aleš Kubíček