Vyhodnocení nominací ESOP – bakalářské práce

Komise CVV vyhodnotila nominace do soutěže ESOP. Z přihlášených bakalářských prací uspěly následující:

  • Egor Nefedov s prací „Vliv reklamní slepoty na efektivitu digitálních reklamních kampaní a způsoby jejího překonání“ (vedoucí práce doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D.) – nejlepší práce fakulty
  • Šárka Jadviščoková s prací „Genderové stereotypy o povolání v přirozeném jazyce“ (vedoucí práce Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D.)
  • Daniel Knotek s prací „Crowdfunding v herním průmyslu“ (vedoucí práce Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.)
  • Bálek Kryštof s prací „Analýza restrukturalizace společnosti LESS&TIMBER s.r.o.“ (vedoucí práce Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.)

Autoři a autorka oceněných bakalářských prací budou pozváni na setkání s vedením školy na podzim 2021, kdy proběhne slavnostní vyhlášení výsledků s předáním diplomů.

Blahopřejeme!