Vyhodnocení nominací ESOP – diplomové a semestrální práce

Komise CVV vyhodnotila letní nominace do soutěže ESOP. Cílem soutěže ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce – je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací – seminárních, bakalářských a diplomových.

 

V kategorii diplomové práce – přínos k poznání, byly oceněny následující práce:

  • Nikol Brotánková: Vliv principů nedostatku jako marketingových taktik na nákupní rozhodování mladé generace v kontextu e-commerce (vedoucí: doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D.)
  • Lukáš Tahotný: Automatizace přeceňování komerčních nemovitostí – tvorba cenového indexu a validace (vedoucí: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.)
  • Jiří Blažek: Vliv informačních a komunikačních technologií (ICT) na rozvoj podnikatelského prostředí ve vybraných evropských státech (vedoucí: doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.)
  • Levi van Dalen: It’s not easy being green: How chief sustainability officers and their competence affects sustainability reporting (vedoucí: doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA., Ph.D.)
  • Polina Burkova: Využívání nástrojů umělé inteligence a jejich vliv na řízení podniku (vedoucí: doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.)

 

V kategorii semestrální práce – přínos k poznání, byly oceněny následující práce:

  • 1. místo – Jan Diviš, Filip Barták, David Kořenek, Kateřina Ondrůšková, Klára Vaňkátová: Zkoumání vlivu společné konzumace jídla na aktivitu účastníků porad (vedoucí: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.)
  • 2. místo – Kateřina Dejdarová, Veronika Břízová, Jana Dolečková, Kateřina Jandová, Daryna Priadun: Vliv svědomitosti a spokojenosti s dosaženou známkou na hodnocení kurzu studenty (vedoucí: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.)
  • 3. místo – Adéla Kulhavá, Kristina Šroubková: Zveřejňování výše odměn vedoucích pracovníků ve veřejně obchodovaných společnostech v USA (vedoucí: Ing. Lucie Vrbová, Ph.D.)

 

Děkujeme všem vedoucím za jejich odbornou práci a oceněným studentkám a studentům gratulujeme.