Vyhodnocení podzimních nominací ESOP – bakalářské práce

Komise CVV FPH vyhodnotila nominace do soutěže ESOP. Z přihlášených bakalářských prací uspěly následující:

  • Bc. Blanka Machová s prací „Kompetence manažerů a manažerek udržitelnosti“ (vedoucí práce Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA) – nejlepší fakultní bakalářská práce
  • Bc. Veronika Hrabalová s prací „Analýza kritických faktorů úspěchu a zážitková ekonomika vinařské turistiky ve Velkých Bílovicích“ (vedoucí práce Ing. Pavel Mikan)
  • Bc. Tomáš Vaic s prací „Porovnání poptávky a nabídky zlata a Bitcoinu: Je Bitcoin na cestě stát se digitálním zlatem naší doby?“ (vedoucí práce prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.)

Autoři oceněných bakalářských prací budou pozváni na setkání s vedením školy na podzim 2020, kdy proběhne slavnostní vyhlášení výsledků s předáním diplomů a sborníku ESOP (dle epidemiologické situace).

Blahopřejeme!