Vyhodnocení soutěže ESOP – diplomové a seminární práce

V letním termínu soutěže ESOP uspěly následující práce. Úspěšným studentům i vedoucím srdečně gratulujeme!

Diplomové práce

  • Anh Hoang : Best practices evropského e-retailu (vedoucí práce: Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.)
  • Pavel Jiránek: Evaluation of Decision Making Process of a Venture Capital Firm from the CEE Region (vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.)
  • Danica Pappová: Analýza projektového řízení jako zdroj zkvalitnění metodického řízení projektů ve společnosti DHL (vedoucí práce: Ing. Helena Hrůzová, CSc.)
  • Jasmína Popovičová: Izolace online marketingových freelancerů v ČR (vedoucí práce: Ing. Jan Mareš)

Seminární práce

  • David Forman, Adam Hanuš , Robin Havlíček, Ladislav Kinda, Jakub Machalický: Realizovaly by podpořené subjekty v rámci OP Podnikání a Inovace své projekty i bez veřejné podpory? (vedoucí práce: Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D.)
  • Šárka Dvořáková, Kateřina Hryzáková, Jan Kasalický,  Dan Krušina: Vliv pohlaví jedinců vystupujících v genderově homogenní a genderově heterogenní skupině na efekt reflektoru (vedoucí práce: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.)