Vyhodnocení soutěže ESOP o nejlepší závěrečné práce

Cílem soutěže ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce – je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací – seminárních, bakalářských a diplomových.
Komise pro tento rok nominovala tyto práce:

 

Bakalářské práce:
  • Anna Kadlecová – Obnova a možnosti využití židovského kulturního dědictví na Tachovsku (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.)
  • Michael Novák – Rozdíly ve zpětné vazbě a učení mezi svobodnými a tradičními firmami v ČR (vedoucí práce Ing. Marek Vich, Ph.D.)

Z diplomových prací v ESOP zvítězila práce:

  • Kateřina Hryzáková – Branding rodinných firem (vedoucí práce Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.)
Slavnostní vyhlášení nejlepších prací proběhne současně s předáním diplomů při promocích. Zároveň se komise shodla, že i některé další nominované prace jsou nadprůměrné, proto bude udělena jejich vedoucím alespoň symbolická odměna.
Děkujeme vedoucím za jejich odbornou práci a studentům blahopřejeme.