Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21 – aktualizováno

Na základě aktuální epidemické situace a s ohledem na to, že nelze předpokládat do začátku letního semestru její významnější zlepšení, rozhodla rektorka po dohodě s děkany, že výuka v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech bude od počátku letního semestru probíhat distanční formouDistanční formou bude výuka probíhat minimálně do konce března 2021.

K případnému návratu k prezenční formě výuky by v průběhu semestru došlo v případě, že se epidemická situace a její předpokládaný vývoj zlepší natolik, aby bylo možné prezenční výuku realizovat bez významnějších omezení až do konce semestru (dle současného protiepidemického systému PES by to vyžadovalo přechod a udržení ve stupni 1 nebo 2).

Distanční formou bude probíhat i výuka předmětů tělesné výchovy. Vyučující TV předmětů se zkontaktují v MS teams se zapsanými studenty na první výukové hodině semestru v týdnu od 15. února 2021.

Dne 1. dubna 2021 bude v souladu s vyhlášeným harmonogramem akademického roku na všech fakultách děkanský den. Rektorský sportovní den vyhlášený na 28. dubna 2021 se ruší a bude probíhat běžná výuka.

 

Povinnost nosit respirátor (aktualizováno 23. 2. 2021)

Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt ve vnitřních veřejných prostorách školy bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

 

Povinnost zaměstnanců a studentů předkládat negativní výsledek RT-PCR testu

Zaměstnanci a studenti, kteří vstoupili na území ČR z rizikových zemí (viz seznam Ministerstva zdravotnictví ČR), kde pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech anebo jsou státními příslušníky těchto rizikových zemí, musí po vstupu do ČR podstoupit RT-PCR test na přítomnost SARS CoV-2 a platí pro ně omezení volného pohybu na území České republiky.

Zaměstnanec VŠE (včetně hostujících profesorů) je povinen výsledek testu předložit svému přímému nadřízenému, student zašle naskenovaný dokument své studijní referentce (koordinátorovi cizojazyčného studijního programu) mailem. ​Do předložení negativního výsledku testu, nesmí takový zaměstnanec nebo student vstupovat do areálu školy.

Postupovat je třeba dle platných opatření ZDE.