Zúčastněte se soutěže European Ethics Bowl

Sdílejte svůj pohled na současná etická dilemata a soutěžte proti svým vrstevníkům z celé Evropy.

Studentům VŠE se nabízí jedinečná příležitost zúčastnit se soutěže European Ethics Bowl, která probíhá pod záštitou Fakulty podnikohospodářské (FPH).

Soutěž probíhá ve čtyřech kolech:

  • Národní kolo: Po registraci soutěží tříčlenné týmy na institucionální úrovni (postupuje jeden tým)
  • Čtvrtfinále: Online soutěž institucí proti sobě – maximálně 27 institucí.
  • Semifinále: Online soutěž mezi 9 vítěznými týmy ze čtvrtfinále.
  • Finále: Tři finalisté proti sobě soutěží v sídle EIB v Lucemburku (pokud to bude možné s ohledem na omezení kvůli pandemii Covid-19).

 

Přihlásit do soutěže se můžete do 9. června 2021 23:59.

 

V národním kole všechny týmy argumentují řešení krátké případové studie založené na etickém dilematu. Letošní téma je „Environmental Challenges„. Celá soutěž probíhá v anglickém jazyce.

 

10. června 2021 bude všem řádně zaregistrovaným týmům zaslána krátká případová studie. Bude se jednat o dilema (nemá správné řešení), proto bude zásadní argumentace. Následně do 17. června týmy odevzdají 3-5 minutové video, na kterém zdůvodní své řešení případové studie.

Národní kolo soutěže se bude konat online 28. června 2021 (v případě velkého zájmu i 29.6.).

Bližší informace budou týmům zaslány organizátory po přihlášení.

 

Hodnotící komise:

Předseda komise: PhDr. David Anthony Procházka, Ph.D., MBA, MSc, FPH VŠE

Členové komise:

  • PhDr. Juraj Hvorecký, Ph.D., Filosofický ústav Akademie věd ČR
  • Mgr. Robin Kopecký, Přírodovědecká fakulta UK
  • Mgr. Michaela Jirout Košová, Ph.D., Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice
  • prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky Akademie věd ČR
  • PhDr. David Černý, Ph.D., Ústav státu a práva Akademie věd ČR
  • PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D., Filosofický ústav Akademie věd ČR, Akademie výtvarných umění v Praze

 

Ceny za umístění v národním kole:

Vítězný tým postupuje do dalšího kola soutěže a zároveň každý člen vítězného týmu získává 3 000 Kč.  Členové týmů, které se umístí na druhém a třetím místě, získají každý 1 000 Kč. Zároveň bude členům těchto týmů děkanem FPH a předsedou komise předán diplom. Ostatní účastníci obdrží certifikát o účasti podepsaný děkanem FPH a předsedou komise.

 

Přihlásit se mohou bakalářští, magisterští, doktorští i MBA studenti z celé VŠE, ale podmínkou je, že alespoň jeden člen tříčlenného týmu musí být z FPH.

 

Přihlásit se jako tým

 

Pokud byste se rádi přihlásili, ale nemáte další členy do týmu, umožňujeme přihlásit se i jednotlivcům, kteří poté budou náhodně přiřazeni do týmu při splnění podmínky 3 členů a alespoň jednoho člena týmu z FPH. Doporučujeme zkusit postavit si tým sami, jelikož nemůžeme zaručit, že budete spárováni.

 

Přihlásit se jako jednotlivec

 

Maximální kapacita přihlášených je 10 týmů (30 studentů). Přihlásit do soutěže se můžete do 9. června 2021 23:59 nebo do naplnění kapacity.

Zúčastněte se soutěže European Ethics Bowl