Zveřejněny kompletní výsledky přijímacích zkoušek na navazující magisterské studium

V InSIS byly zveřejněny výsledky uchazečů o studium na obou navazujících magisterských oborech vyučovaných v českém jazyce včetně výsledku – přijetí nebo nepřijetí. Uchazeči ho najdou po zadání svého rodného čísla v InSIS.

Úspěšným uchazečům gratulujeme a připomínáme, že pokud se nedostavili z různých důvodů na zápis a mají stále zájem o studium na Fakultě podnikohospodářské, mohou se dostavit k dodatečnému zápisu v úředních hodinách studijního oddělení – každou středu od 9:00 do 11:00.

Neúspěšným uchazečům doporučujeme po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí (bude vloženo do úložiště dokumentů u přihlášky ke studiu) podat odvolání. Vzor odvolání je uveden v sekci ke stažení.